Tundras sējas zoss

Anser fabalis


Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Vācija 1