Baltpieres zoss

Anser albifrons

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Krievija 2

Lietuva 1

Vācija 2

Nīderlande 47