Mazā zoss

Anser erythropus

 

 

Ārzemēs gredzenotu putnu novērojumi Latvijā:

 

Zviedrija: 1