Krīklis

Anas crecca

 

Latvijā gredzenotu putnu atradumi ārzemēs:

Dānija 1