Meža pīle

Anas platyrhynchos

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Lietuva 1