ZIVJU ĒRGLIS

PANDION HALIAETOS

 

Latvijā gredzenoto putnu atradumi Latvijā: 2