Lauku piekūns

Falco tinnunculus

 

Latvijā gredzenotu putnu atradumi

ārzemēs:

Somija 1