Parastais šņibītis

Calidris alpina

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Dānija 1