Pļavu tilbīte

Tringa totanus

 

Latvijā gredzenotu putnu atradumi ārzemēs:

Francija 1