Lielais ķīris

Larus ridibundus

 

Manu gredzenoto putnu atradumi ārzemēs:

Nīderlande 1

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Zviedrija 9

Somija 1

Krievija 1

Igaunija 2

Lietuva 4

Polija 23

Dānija 15

Vācija 28

Nīderlande 32

Beļģija 12

Šveice 1

Čehija 1

Ungārija 2

Lielbritānija 9

Itālija 1

Spānija 1