Kajaks

Larus canus

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Nīderlande 4

Vācija 3

Dānija 6

Polija 2

Igaunija 1

Somija 1