Cekulzīriņš

Sterna sandvicensis

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi:

Polija 1