Ausainā pūce

Asio otus

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Lietuva 1