Bikšainais apogs

Aegolius funereus

 

Latvijā gredzenotu putnu atradumi Latvijā: 1