Krastu čurkste

Riparia riparia

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Lietuva 1