Ūdensstrazds

Cinclus cinclus

 

Manu Latvijā gredzenoto putnu atradumi ārzemēs:

Zviedrija 1

Lietuva 1

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Zviedrija 3

Norvēģija 2

Lietuva 1

 

Citu gredzenotāju Latvijā gredzenotu putnu atradumi Latvijā: 1

Gredzenots kā mazulis Latvijā un Latvijā kontrolēts: 1