Ezera ķauķis

Acrocephalus scirpaceus

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Vācija 1