Melngalvas ķauķis

Sylvia atricapilla


Manis gredzenoto putnu atradumi ārzemēs:

Zviedrija 1