Garastīte

Aegithalos caudatus

 

Mani gredzenoti putni, kas atrasti ārzemēs:

Lietuva 2

Krievija 5

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Igaunija 1