Pelēkā zīlīte

Parus montanus

 

Manu Latvijā gredzenotu putnu atradumi ārzemēs:

Lietuva 1