Zilzīlīte

Parus caeruleus

 

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Igaunija 2

Lietuva 2