Lielā zīlīte

Parus major

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Igaunija 14