Mājas strazds

Sturnus vulgaris

Ārzemēs gredzenoto putnu atradumi Latvijā:

Lietuva: 1