Ķivulis

Carduelis spinus

 

 

Latvijā gredzenotu putnu atradumi

ārzemēs:

Polija 1