Niedru stērste

Emberiza schoeniclus

 

Ārzemēs gredzenotu putnu atradumi Latvijā:

Spānija 1